Raspored termina

Kick Box

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
/ 20:00h - 21:15h / 20:00h - 21:15h / 18:00h - 19:30h /

MMA

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
/ 18:45h - 20:00h / 18:45h - 20:00h / 14:00h - 15:30h /

Total Body Workout

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
/ 17:30h - 18:30h / 17:45h - 18:45h / 19:30h - 20:30h /

Boot Camp

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
18:50h - 19:50h / 18:50h - 19:50h / 18:50h - 19:50h / /

Box

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
/ 16:45h - 17:45h 16:45h - 17:45h / 16:45h - 17:45h / /

Cardio Kick Box

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
20:00h - 21:00h
21:00h - 22:00h
/ 20:00h - 21:00h
21:00h - 22:00h
/ 20:00h - 21:00h
21:00h - 22:00h
/ /

Pilates

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
17:45h - 18:45h / 17:45h - 18:45h / 17:45h - 18:45h / /